2023

2023


Sju minuter till centrum


9 - 17 september 2023
Vernissage 9 september kl 13
Nordanå Utställningsrum, Skellefteå


Eva Dahlberg Axelsson, Flarken, Eva Albrektsson och Karin Lundström, Umeå , Lina Westerberg och Britt-Lis Lindqvist , Skellefteå, och Sofia Björkholm Sjödin, Lycksele har gjort personliga tolkningar av temat “Sju minuter till centrum”. Olika aspekter av centrum och periferi, geografiska såväl som psykologiska avstånd belyses.Några bilder från utställningen.
Foto: Karin Lundström.


Lina Westerberg, "Min stad"

Eva Dahlberg Axelsson, "Mitt centrum är min trädgård 1 och 2"

Eva Dahlberg Axelsson, "7 minuter till centrum" och "Mer är 7 minuter till centrum"

Sofia Björkholm Sjödin, "Fynd längs vägen I och II"

Sofia Björkholm Sjödin, "Vi möts på Bångvägen" och "Minnet av ett torg"

Eva Albrektson Norberg, "Där gingo tre jäntor"

Eva Albrektson Norberg, "Röd sko", "Orange sko" och "Lila sko"

Karin Lundström, "Vandring"

Karin Lundström, "Tjärn 1, 2, 3 och 4"

Britt-Lis Lindqvist, "Äntligen!"

Britt-Lis Lindqvist, "Äntligen! Foto"

Text i Norran, 15 september 2023

Text i Västerbottens Mellanbygd, 13 september 2023